Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2012-2014

Πρόεδρος: Νίκος Κένταρχος

Αντιπρόεδρος: Νίκος Σαββανής

Γραμματέας: Ανδρέας Τσιλιμπάρης

Ταμίας: Γεράσιμος Κρητικός

Ελεγκτής: Γιώργος Αργυροκαστρίτης

 Eπιμελητής: Χρήστος Λούβρος

Οικονόμος: Γιώργος Μαυρομμάτης